Skip to content

Matador Sodecia sťahovanie robotických buniek

V rámci optimalizácie vnútropodnikovej logistiky sme presťahovali 16 robotických pracovísk. 

Zákazník

Matador Sodecia

Čo sme robili

Priemyselná automatizácia/Robotika

Related Projects