Skip to content

Cloetta riadenie dopúšťania procesnej vody

Úlohou tohto zadania bolo riadiť dopúšťanie procesnej vody do jednotlivých tankov vo výrobe aby nedochádzalo k únikom spracovanej vody do kanalizácie.

Zákazník

Cloetta Slovakia

Čo sme robili

Priemyselná automatizácia/Riadenie procesov 

Related Projects