Skip to content

Sprevádzkovanie pracoviska paletizácie Fanuc M410

Sprevádzkovali sme paletizačné pracovisko s robotm Fanuc M410, ktoré bolo privezené s iného závodu. Zosúladili sme dokumentáciu s našimi normami a zabezpečil CE certifikát.

Zákazník

Cloetta Slovakia

Čo sme robili

Priemyselná automatizácia/Robotika/Paletizácia

Related Projects