Skip to content

Vytvorenie offline striekacej bunky na programovanie nových výrobkov

Vatvorili sme offline striekaciu bunku, ktorá je zhodná s reálnou bunkou a je možné v nej programovať nové diely na striekanie a následne ich previesť do produkcie. 

Zákazník

Acumatix

Čo sme robili

Priemyselná automatizácia/Robotika/Offline programming

Related Projects